دسته: داراب افسر بختياري

داراب افسر بختیاری

داراب افسر بختیاری از شاعران بختیاری است که به زبان لری بختیاری شعر سروده است. از جمله معروفترین سروده های وی «خدائیه» ، «عمروئیه» و «همیلا: مناظره پسر لر با دختر شهری» می باشد....

دلبریه

مو اسیر تو’نم ای ماه بکن ’ور’مو نظر ’مو فقیر تو’نم ای شاه به حالم بِنَیر ’مو دلم خواست که روزینِه سر آرم باتو مو دلم خواست ’شوینِه بکنم با تو سحر شاه خوبان...

عشقیه

به مِنِه حونه قلبم یَه کَسی کِرد سِلام ’مو ’گدم بِس بنشین ای که رسیدی ،‌ مهمون تا نشستی مِنِه قلبم ’مو دی یه فهمیدم هستی و نیستی ’مو همه رَهدَی زمیون نیم ساعت...