یک قطعه – به زبان بختیاری

دیدیس اَیَر – بَنگِس بکن – حرف واس بزن – ’کربِس بگو
در موچِمه ؟ مَر’مواِرم ؟ ’یو اِکَشِه او سارمِه
ای ’دو دَر ِ بهتر ز ماه – مِینا بِنَوش ِ تی سیاه – ای مظهر نور الاه
ای شوخ و شنگ ِ بیوفا – عاشق کشی بدرَسمیِه – حیف ِ ز تو مَهنِه بجا
شَو از غروبون تا سحر هی اِزَ’نم ’ور حلقه در – هی اِ’کنم ’ور خاک سَر
شاید که او یا به مَیَر – یک ذره از حالم خبر – ای بخت بد تا کی به خَو
ای ناله پَ تا کی اَثر ؟
نصف ِ دل ِ اَنجید و رَد – از لَو نمک پاشید و رَد – زجر مونِه فهمید و رَد
ئی بیوفا کافر دِله – دیدین چطور خندید و رَد ؟
عاشق چه دونه جون چِنِه ؟ مذهب چِنِه ؟ – ایمون چِنِه ؟
خورد و خوراک و نون چِنِه ؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *