دی بلالم و دی بلال

آی … دِی بَلال و دِی بَلال
آی … دِی بَلال و دِی بَلال
جون دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تیِه کالم و دِی بَلال
قلم ِ ’صنع ِ خدای چیت نکشیده و دِی بَلال
پدر ِ پیر ِ فلک مِثِلت ندیده و دِی بَلال
دِی دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزه تیِه کالم و دِی بَلال
شَو ز عشق تو ستارِه ایشمارم و دِی بَلال
چه ’کنم خَواوم نیبَرِه سیت بی قرارم و دِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تیِه کالم و دِی بَلال
’مو دلم نیخواست ’کنم وات آشنائی و دِی بَلال
چونکه ترسیدم بیا روز جدائی و دِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
دل ِ دیوونه که پابند تو وابید ودِی بَلال
علت گریه زلو خند تو وابید و دِی بَلال
آی دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
جون دِی بَلالم و دِی بَلال
بِل ’مو بِنالم و دِی بَلال
’گدمِس لِذت چِنِه در زندگونی ودِی بَلال
’گد که واضح بِت اِگم عشق و جِوونی ودِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
جون دِی بَلالم و دِی بَلال
بِل ’مو بِنالم و دِی بَلال
سه چیِه قیمتِی که تو نَدونی و دِی بَلال
شَومَه و فصل بهار، عهدِ جِوونی و دِی بَلال
آی دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
اِی دریغا که گذشت عهد ِ جِوونی ودِی بَلال
ضعف ِ پیری ایرَسِه و ناتَوونی و دِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
تاتو رحمی بکنی، مودی هَلاکم و دِی بَلال
تو پَشیمون اِبوئی مو زیر خاکم و دِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
سَوزِه تِیه کالم و دِی بَلال
افسر ِ‌افسرده دل زار و غمینه ِ‌و دِی بَلال
آسمون ِ‌بی وفا با او به کینه ِ و دِی بَلال
دِی بَلالم و دِی بَلال
آی دِی بَلالم و دِی بَلال

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *