دسته: شاهنامه بختیاری

داستان رستم و سهراب به زبان زیبای لری

 یک شاهکار ادبی به زبان شیرین لری بختیاری شاهـــــنامه لـُـــــری! استاد جواد خسروی نیا پژوهشگر و شاعر حماسه سرای بختیاری در طول سالها تلاش و کوشش ( هفت سال ) موفق شده است شاهنامه...