دسته: زاد گا هم جونقا ن

از چهارمحال تا چابهار

به چشم  خودم دیدم آن ماسه ریز      ز کار خلاطه شده او؛ مریض زند داد و فریاد در هر زمان          دریور کند خام با صد زبان دریور! ملولم ؛ کمی کندتر            سلو کن تو...

زاد گا هم جونقا ن

زاد گا هم جونقا ن و بهمنی هم شهرتم          آدمی بی شیله پیله سا ده اهل رحمتم من دعا گوی رفیقا ن با شم و پرسان حال          حیف دور از زادگا هم...

گونه گان(جونقان) یعنی چه

گونه گان(جونقان) یعنی چه نام جونقان ازکلمه پهلوی گونه گان گرفته شده که این کلمه براین سرزمین حاکمیت دارد ویا به عبارتی دیگراین سر زمین متناسب بااین نام می باشد چون درحمله اعراب به...

شعر در وصف جونقان

هر زمان می آورم یاد از صفای جونــــقان می زند مرغ دلم پر در هوای جونــــقان یاد ایام جوانی یاد یاران قدیم دوستان خوب و پر مهر و وفای جونــــقان یاد گردش در کنار...

شعر در وصف جونقان به زبان ترکی

اوشاقلیک خاطره لئی اونــــده که اوشاقیک و آتمز آقاجیــی اوینمـــاقمز یری: کندال و قره قاجیـی ننه لر دیردله که: گونه کان ریشه واری بوه لر دیردله: فرهــــادمز تیشــــه واری آنه لر دیردله قـــــــصه ی...