می دونی. 5

وقتی به نظر می رسدزندگی به زمینت می زند،جرات کن وبا زندگی بستیز…

وقتی احساس خستگی می کنی ،جرات کن وبه راهت ادامه بده…

وقتی عشقت آزارت می دهد، جرات کن ودوباره عاشق شو..

وقتی کسی رادررنج دیدی،جردت کن واورا التیام بده…

وقتی دوستی به زمین افتاد،جرعت کن واولین کس باش که دستت رابه سویش درازمی کنی…

وقتی احساس شادمانی می کنی جرات کن ودل کسی راشادکن…

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *