می دونی. 4

تظاهربه عادی بون یعنی داشتن لبخدبرلب وقتی میل به گریه داردآدم رامی کشد.

وقتی درفراززندگی هستید دوستانتان شمارامی شناسند،وقتی درنشیب هستیدشمادوستانتان را.

تنهایی ام رابادیگران تقسیم نخواهم کرد،چون یکبارتقسیم کردم ولی چندین برابرشد…

آنهایی که بهترین نصیحت هارامی کنند معمولاآنهایی هستندکه بترین شرایط زندگی راتجربه کرده اند.

ذهن همچوباغ است وفکر همچوبذر،می توان گل رویاندیاهرزه علف…

هیچ گاه ازیادنبریم چکسی به یاری مان شتافت وقتی هیچ کس دیگری حاضربه این کارنبود…

قوی ترین آدمها همیشه کسانی نیستند که پیروزمیشوند . بلکه آنهایی هستند که می بازندتسلیم نمیشوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *