شعر لری

غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟

 

گلم،     حـال   تیی کالت چطوره؟

 

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم  ؟

 

یل     بالا بلَی    بــــاوینه پوشم

 

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن

 

جوونل   دیبلالِت     در چه حالن ؟

 

بگ       بینم  بهـــــار ابیده صحرا

 

سرو ایگو هنی هم   خاله زهرا ؟

 

هنـــی  ساز و نغاره و داوتی هه

 

من      آبـــادی   فقیر پاپتی هه؟

 

هنی هم خهک و خل من مال هسی

 

بگ او سـی کلک امسال هسی؟

 

هنی هم سند موری رسمه یـا  ،نه

 

شلی شیری م دوری رسمه یا ، نه؟

 

غلــــوممه    چطوره   تیزه بیلش

 

هنی    تیــغ ایزنه بی زر سبیلش؟

 

کسی حال کسی ن ایپرسه یـا نه

 

ریاست  خانقلی خان قرصه یا نه؟

 

یه نامه ی دادی و کـردی خرابم

 

وری تاوه ی  تیت   کـردی کبابم

 

چه وابیــیه که نامه ت بو غم اییه

 

اول  تـا آخرش بـو    ماتم    اییه

 

گمون کردم کـه مهلی رو به رایی

 

کنیزی     نیکنی خـوت شامرایی

 

دلم   نیخو کـــه دلتنگ مو وابی

 

کلــو وابی    و همرنگ مو وابی

 

یه دف  ایگی که لهری بـو نیاره

 

کمش خالیه   شــوم شو نیاره

 

یه روز ایگی که من باغـم بلی نی

 

یه شو ایگی که من پیلم تلی نی

 

پسین ایگی که تش چالی مو کوره

 

صباش ایگی   که زن حالوت بوره

 

یه روز ایگی که حوض هونه خشکه

 

یه دف ایگی    تویزه م چال مشکه

 

یه گی    ایگی که  پازن   تیر    خرده

 

تیی     میمینه   هف من فیر خـرده

 

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

 

وه فکر کهره ی  کرچال خـوت بو

 

مگُ  جونــــم  سرو من مال نیسی

 

علف     ســی کهره    کرچال نیسی

 

مفرما     ،گــانُ، گرگش لاتنـــایه

 

کمــر    نوبنـــد   کفتار اشکنایه

 

تو ایگی ، دُز، ولاتـــه داده دم باد

 

توهم مث مو دروکن،داد بی داد!

 

یکی نیسی بگــــو   مه تو پلیسی

 

کو حالو مه تو  "چن "سر ره دریسی؟

 

تو فکر حال و پال سال خــوت بو

 

وه فکر کهره ی کرچال خـوت بو

 

تش و تنگــــی     اگر  کوره جهنم

 

اگر سگ   بی رووه جوره وه جهنم

 

جهنــــم،       ار یه دار  سوز نیسی

 

درک، ار ماهیی  من حوض نیسـی

 

درک، ار بزگــری     وابی    وه پازن

 

شل و کـــور  و کلو،       وابی نهازن

 

مو دلتنگ  تونم ؛یعنی  تـونَ ایخوم

 

بیو     پلتــــه بپیچن   دور نی خم

 

وری ملکیت اگر تنگه،   لچش کــن

 

زمهسونِ، وه شلغم دلته خش کــن

 

بوین دنیا چقر خــــوب و قشنگه

 

همی جا خندیه، شهر      فرنگه

***

تو هوشابنگ حال احوال خــوت بو

 

وه فکر شلغم امسال خـــــوت بو

***

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *