گذری درخانه پدری

جونقان خانه پدری ما قدمتی به اندازه تاریخ بشری دارد ، قدمتی که سبب شده است هر راهرو و اتاق این خانه روایتگر هزاران راز سر به مهر باشد .

بدون شک سرک کشیدن در هزار توی این خانه قدیمی برای ساکنان آن جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. تلاش کرده ایم تا تاریخ این خانه کهن را به همه ی ساکنان آن از نو بشناسانیم . و روایت اسرار آن به عهده ی نیک مردی از ساکنان قدیمی آن ، جناب آقای منوچهر قاسمی خواهد بود. امید که مقبول همه ی دوستان قرار گیرد.

d2