شکرآباد

شکرآباد (اردل)

روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.

این روستا در دهستان پشتکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن

۲۴۱ نفر (۴۸خانوار) بوده‌است