دسته: قلعه سردار اسد بختیاری

حیسنقلی خان

حسینقلی خان ایلخانی فرزند جعفرقلی خان از ایلخان‌های معتبر بختیاری بود که در سال ۱۲۰۰در میزدج(جونقان)متولد شد.مادر وی را از ترکان قشقایی جونقان میدانند.بعدها همین همخونی با جونقانی ها خوانین بختیاری را نمک پرورده...

زندگی نامه علیقلی خان سردار اسعد بختیاری

علی‌قلی‌خان بختیاری معروف به سردار اسعد بختیاری در تاریخ ۱۲۳۶ هجری شمسی  در جونقان بدنیا آمد. وی از رؤسای روشنفکر و تحصیلکرده مشروطه‌خواه بختیاری و فرمانده فاتحین تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران...