دسته: طایفه بختیاری

طایفه بختیاری

بختیاریها  آریایی الاصل و باز ماندگان اصلی پارسها هستند. این قوم کهن سی قرن است که منطقه فعلی سکونت خودرا در اختیار دارد.آنان در قالب جوامع  کوچکتر به  زندگی کوچ  نشینی  مپردازند.  البته امروزه ...

اسامی طوایف و شعب ایل بختیاری

بختیاریها به دو دسته تقسیم می‌شوند : هفت لنگ و چهار لنگ تعریف چهارلنگ و هفت لنگ براساس سنتی که در ایل وجود داشته‌است، گردش حکومت به‌وسیله مالیات سرانه‌ای بوده‌است که از دامداران می‌گرفتند...