دسته: جملات زیبا

جملات قشنگ

بزرگی میگفت راز شادکامی در این است که : به اندازه ای که تلاش کرده ایم آرزو کنیم، یا هر آرزو یی داریم ، از این به بعد به اندازه اش تلاش کنیم …

دختری

دختری به کوروش کبیر گفت:من عاشقت هستم…. کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سره شما ایستاده،دخترک برگشت و دید کسی‌ نیست. کوروش گفت:اگر عاشق بودی پشت سرت را...

لحظه ها

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستیم را بدهم تا لحظه ها ماندگار وخاطرات گذرا شوند!

کاش

کاش میدانستی آن کس که در تو امید به زندگی را پرورش میداد ، خودش محتاج ، قطره ای از باران محبت بود

هرگاه

هرگاه دفتر محبت را ورق زدی، هرگاه زیر پایت خش‌خش برگ‌ها را احساس کردی، هرگاه در میان ستارگان آسمان تک ستاره خاموش دیدی، برای یک بار در گوشه‌ای از ذهن خود نه به زبان...

چـنــد ســـال پیــش

چـنــد ســـال پیــش وقـتـــی کـهـــ تـرکـــم مـی کـــردی گــفـتـــی کـهـــ از یـــاد بـبــرم هـــر آنـچـه بیــنـمـــان بـــود مـــن نیــز اسـمـــت را بــر در و دیـــوار نـوشتـــه ام تــا خـاطـــرم بـاشـــد کـهـــ بـایــــد… فـراموشـــت کـنـــم!!!

چی باید بنویسم

چی باید بنویسم توی دلم که کلی حرفه اما نمیدونم از کجا بگم از چی بنویسم فقط میخوامبگم خیلی خسته ام از همه چی از زندگی از این دنیا از این ادماش … وای...