می دونی . 25

عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست.

چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا ساده بودن است.

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که پیموده ایم میتوانیم هدایت کنیم.

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

کمتر چیزی یافت می شود که نفرت انگیز را از خنده دار، جدا کند.

بهتر روی پای خود بمیری تا روی زانوهات زندگی کنی.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *