می دونی. 2

وقتی به آنها خوبی می کنی معمولا فراموش می کنند ازتو قدردانی کنند ،ولی وقتی اشتباهی درموردشان مرتکب مشوی ، گله وشکایت راازیاد نمی برند.

علم خویش رابه جهل ویقین خودرابه شک مبدل نکنید ، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنیدوآتگاه که به یقین دست یافتید اقدام نما یید .

درزندگی خیلی ها برایم دست تکان دادند، اما کم بودنددستانی که تکانم دادند .

خدایا خوش دارم گمنام وتنها باشم تادرغوغای کشمکش های پوچ مدفون نشوم.

ایمالک اگر شب هنگام کسی رادرحال گناه دیدی ، فردابه آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرتوبه کرده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *