دلبریه

مو اسیر تو’نم ای ماه بکن ’ور’مو نظر
’مو فقیر تو’نم ای شاه به حالم بِنَیر
’مو دلم خواست که روزینِه سر آرم باتو
مو دلم خواست ’شوینِه بکنم با تو سحر
شاه خوبان تو بی یوتا به رکاب توبیا
عشوه و ناز و کرشمه همه با فتح وظفر
راستی اَر تو بیائی چقَدَر شاد اِبووِم
ای خدا چندی خووِه زندگی بادلبر
مِنِه گلزار بی یَو عاشق و معشوق ببین
جلوه گل بِنی یَر حسرت بلبل بِنَی یَر
گل بچیننیم و بخندیم و بگردیم به باغ
تو بِکن ناز که نازت اِکَشِه نیلوفر
گل زردِ ’مو اِچینم که به رنگ ’رخمِه
گل ’سهر‌ِ تو بچین و بزنِس ’ورمِنِه سر
گل حسرت زمونه چونکه ’موحسرت به دلم
گل سوری ز ِ ’تنه چونکه هِدی زِس بهتر
ژ’شو ِ مهتاب مِن ِ باغ ’مو و تو یَکجا
چهچه بلبل و مستی شراب ’خلَر
دست ’مو گردِن تو دست تو ’ور گردِن ’خم
روح در حالت پرواز و تَنم زیر و زَبَر
’ینه ’گن زندئی خو،‌ ’ینه ’گن وقت عزیز
’ینه ’گن لذت عمر و ’ینه ’گن حَظ بشر
کافِرم اَر بِبَرم هیچ ’مو اسمی ز بهشت
ناکَسم اَز بکنم یاد ز حوض کوثر
’اسو باید ’بگم ای چرخ ِ فلک چرخ مَزن
’اسو باید ’بگم ای وقت زئی ما مَگذَر
گله مندم ز تو ای دوست تو هم ’خت دونی
آخرِس رحم نکِردی تو به حال ِ افسر
۱۳۲۲

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *